ADAPTER KOMUNIKACJI CYFROWEJ

AKC-6000Przeznaczenie
Adapter komunikacji cyfrowej AKC-6000 jest elementem adresowalnym, przeznaczonym do integracji urządzeń zewnętrznych
z systemem POLON 6000.
Adapter przewidziany jest do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej POLON 6000.
AKC-6000 komunikuje się z urządzeniem zewnętrznym za pomocą szeregowej transmisji danych.

 

Zasada działania
Komunikacja między centralą POLON 6000, a adapterem komunikacji cyfrowej AKC-6000 odbywa się za pośrednictwem
adresowalnej dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w pełni cyfrowy protokół komunikacyjny umożliwia przekazywanie
dowolnych informacji z centrali do adaptera i z adaptera do centrali. AKC zapewnia optoizolację pomiędzy systemem
POLON 6000, a urządzeniem zewnętrznym.

 

Dane techniczne

 
 Napięcie pracy linii dozorowej

                                                 
 16,5 ÷ 24,6 V

 
 Pobór prądu z linii dozorowej

                                         
 <150 μA

 
 Napięcie zasilania z urządzenia zewnętrznego

                                                     
 5 ÷ 28 V

 
 Pobór prądu z urządzenia zewnętrznego

                                                  
 1 mA

 
 Komunikacja z urządzeniem zewnętrznym  

                                                  
 Szeregowa transmisja danych

 
 Długość przewodu transmisji danych z urządzeniem 
 zewnętrznym

                                                        
 ≤1m

 
 Wprowadzanie kabli:
- przepusty kablowe linii dozorowej
- przepust kablowy komunikacji z urządzeniem
  zewnętrznym

 
 2 x M16

 1 x M16  

 
 Dopuszczalny przekrój żyły

                                                   
 do 1,5 mm2

 
 Wymiary

                                                           
 125 x 101 x 35 mm

 
 Masa

                                                           
 <0,20 kg

 
 Temperatura pracy

                                                 
 od  -10 °C do  + 55 °C

 
 Dopuszczalna wilgotność względna

                                           
 do 95 % przy 40 °C

 Stopień ochrony

 IP 66

 

Nazwa pliku Opis  
IK-E375-001-1 06.2019 CE.pdfInstrukcja Instalowania i Konserwacji

327.4 KB
1438-CPR-0666_AKC-6000.pdfCertyfikat

3.04 MB
akc.dwu_.pdfDeklaracja Właściwości Użytkowych

1.19 MB
karta katalogowa AKC-6000.pdfKarta Katalogowa

273.95 KB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania