Centrala detekcji gazów (99 kanałowa)

CDG 6000-99Adresowalna centrala detekcji gazów CDG 6000 jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania wycieku gazów palnych oraz niebezpiecznych stężeń tlenku wę­gla, po odebraniu informacji od współpracujących z nią detektorów gazów. Centrala może współpracować mak­symalnie z 99 adresowalnymi detektorami gazów typu PSG-6000. Centrala ma przekaźnikowe wyjścia do ste­rowania urządzeniami zewnętrznymi, specjalne wyjście sterujące zaworem odcinającym dopływ gazu oraz wej­ścia kontrolne.

Centrala detekcji gazów CDG 6000 umożliwia:
• kontrolę i sygnalizację wycieku gazów palnych (CNG, LPG) oraz niebezpiecznych stężeń tlenku węgla (CO),
• wykrywanie i sygnalizację przekroczenia pro­gów alarmowych stężenia gazów,
• automatyczne zamykanie zaworu odcinającego do­pływ gazu,
• automatyczne sterowanie wyjściami do zewnętrz­nych urządzeń sygnalizacyjnych lub wykonawczych,
• kontrolę stanu urządzeń zewnętrznych,
• automatyczną kontrolę własnych układów,
• cyfrowa komunikacja z systemem sygnalizacji pożarowej POLON 6000.

 

Centrala CDG 6000 jest wyposażona w:
• 1 linię dozorową pozwalającą na dołączenie maksy­malnie 99 adresowalnych detektorów gazów typu PSG-6000,
• 4 wyjścia przekaźnikowe do sterowania urządzeń zewnętrznych sygnalizacyjnych lub wykonawczych,
• 1 wyjście sterujące zaworem odcinającym dopływ gazu,
• 4 linie kontrolne stanu sterowanych urządzeń ze­wnętrznych,
• wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych lub de­tektorów gazów o obciążalności 1A / 12 V.

Centrala CDG 6000 może współpracować z poniższymi adresowalnymi detektorami typu PSG-6000:

 
     Detektor     

       
        Wykrywany gaz

 
  Zasilanie dodatkowe   

 
    PSG-6001 

 
 CNG (gaz ziemny-metan) 

       
        9 V ÷ 30 V DC

 
    PSG-6002

 
      LPG (propan-butan)

 
          9 ÷ 30 V DC

 
    PSG-6003

 
       CO (tlenek węgla)

 
          9 ÷30 V DC

 
    PSG-6103

 
       CO (tlenek węgla)

 
  Tylko z linii dozorowej

 

 

Specyfikacja:
 

 
 Napięcie zasilania: podstawowe

                                                 
 230 V AC

 
 Napięcie zasilania: rezerwowe

                                         
 Akumulator 12 V 2.3 Ah

 
 Maksymalny pobór prądu z sieci

                                                     
 150 mA

 
 Pobór prądu z akumulatorów podczas dozorowania (centrala)

                                                  
 < 100 mA

 
 Pobór prądu z adresowalnej linii dozorowej systemu POLON 6000  

                                                  
 < 0,6 mA

 
 Liczba detektorów na linii dozorowej

                                                        
 99

 
 Wyjścia przekaźnikowe

 
 bezpotencjałowe w centrali: 4

 obciążalność 8 A / 250 V AC,  8 A / 30 V DC  

 
 Wyjście sterowania zaworem odcinającym

                                                   
 12 V / 11 A

 
 Liczba linii dozorowych

                                                           
 1

 
 Liczba linii kontrolnych

                                                           
 4

 
 Zewnętrzna linia zasilania

                                                 
 1,0 A / 12 V DC

 
 Temperatura pracy

                                           
 od  -10 °C do  + 55 °C

 

Nazwa pliku Opis  
Deklaracja Zgodności UE CDG_6000.pdfInne

333.77 KB

Tylko dla autoryzowanych użytkowników

Oprogramowanie (dostępne po zalogowaniu)

23.95 MB
karta katalogowa CDG_6000.pdfKarta Katalogowa

283.7 KB
SDG_6000_folder_PL_2020_0.pdfBroszura

2.72 MB
CDG 6000-99_ID-E364-002_ed1.pdfDokumentacja Techniczno-Ruchowa

1.85 MB

Tylko dla autoryzowanych użytkowników

Oprogramowanie (dostępne po zalogowaniu)

26.13 MB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania