Adresowalny detektor LPG

PSG-6002 

PSG-6002 LPG (propan-butan)


Przeznaczenie:

          Adresowalne detektory gazów typu PSG-6002 są przeznaczone do wykrywania oraz ciągłej kontroli obecności gazów palnych i toksycznych w pomieszczeniach zagrożonych ich emisją, szczególnie w garażach i kotłowniach. Po wykryciu stężeń alarmowych detektory przekazują informacje do współpracującej centrali CDG 6000. Centrala uruchamia alarmową sygnalizację akustyczną i optyczną, umożliwia uruchomienie wentylacji w celu usunięcia nadmiaru szkodliwych gazów z pomieszczenia oraz może podać sygnał sterujący zaworem odcinającym dopływ gazu. Detektory typu PSG-6002 pracują wyłącznie na liniach dozorowych adresowalnych central detekcji gazów CDG 6000. Wymagają dodatkowego zasilania ze źródła napięcia stałego 9-30 V.

 

Zasada działania:

          Mikroprocesorowe układy pomiarowe detektorów w sposób ciągły analizują stężenie gazu w pomieszczeniu i porównują je z wartościami odpowiednich progów alarmowych. Każdy detektor ma ustawione trzy progi alarmowe, związane ze ściśle określonym stężeniem gazu w powietrzu. Po ich przekroczeniu informacje są przekazywane do współpracującej centrali detekcji gazów CDG 6000. Do centrali przekazywane są także stany związane z uszkodzeniem sensora czy koniecznością przeprowadzenia jego kalibracji. Detektory mają wbudowane wymienne moduły sensorów odpowiednich gazów (moduł MSG-6001 – CNG, moduł MSG-6002– LPG, moduł MSG-6003 – CO), co pozwala na obniżenie kosztów ich eksploatacji. Są wyposażone w dwustronne izolatory zwarć.


Dostępne odmiany:

Adresowalne detektory typu PSG-6000 dostępne są w następujących odmianach:

 
  Gaz wykrywany

 
  CNG (gaz ziemny)

 (metan selektywny) 

                             
              LPG

    (propan – butan)   

 
                              CO

                      (tlenek węgla)

 
         Model

 
        PSG-6001

 
         PSG-6002

 
       PSG-6003

 
      PSG-6103

 
   Moduł sensora

 
       MSG-6001

 
         MSG-6002

 
       MSG-6003

 
      MSG-6003

 
  Rodzaj sensora

 
  półprzewodnikowy

 
   półprzewodnikowy

 
 elektrochemiczny

 
 elektrochemiczny 

 
 Zasilanie sensora 

 
  zewnętrzne 9÷30 V

 
  zewnętrzne 9÷30 V 

 
 zewnętrzne 9÷30 V 

 
  z linii dozorowej

 

Specyfikacja:

  
 Parametr

 
 PSG-600x

 
 PSG-610x

 
 Napięcie zasilania

 
 zewnętrzne 9 ÷ 30 V DC

 z linii dozorowej 16,5 V ÷ 24,6 V

 
 z linii dozorowej 16,5 V ÷ 24,6 V

 
 Pobór prądu

 
 max 30 mA / 12 V

 max 15 mA / 24 V

 
 n.d

 
 Pobór prądu z linii dozorowej  

 
 < 150 μA

 
 < 250 μA

 
 Progi alarmowe

 
 PSG-6001: 
A1 = 10 %   A2 = 20 %     A3 = 30 % DGW metanu (selektywny)

 PSG-6002: A1 = 10 %   A2 = 20 %     A3 = 30 % DGW propan-butanu (50 / 50)

 PSG-6x03: A1 = 30 ppm CO (TWA 15 min)    A2 = 60 ppm CO (TWA 15 min) A3 = 150 ppm (przekroczenie przez co najmniej 60 s)  
 wg PN-EN 50545-1

 
 Warunki pracy

 
 -20 ÷ 50 °C wilg. 10 ÷ 90 %

 
 Warunki przechowywania

 
 0 ÷ 40 °C wilg. 10 ÷ 80 %

 
 Stopień ochrony

 
​ IP54 (w zalecanej pozycji montażu)

 

Nazwa pliku Opis  

Tylko dla autoryzowanych użytkowników

Instrukcja instalacji

888 KB
karta_katalogowa_PSG_6000_OK_2.pdfKarta Katalogowa

454.46 KB
Deklaracja Zgodności UE PSG-600x, PSG-6103.pdfInne

345.16 KB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania