MODUŁ KOMUNIKACYJNY

SER2I2CModuł Komunikacyjny SER2I2C jest urządzeniem realizującym pomost pomiędzy interfejsami komunikacyjnymi takimi jak:
I2C, USB, RS-232, RS-485/RS-422.
Przyrząd wyposażony jest w dwa wyjścia przekaźnikowe (przekaźniki SSR), z czego jedno jest sterowane sygnałem zewnętrznym.
Zasilanie może być doprowadzone z przewodu USB, z zewnętrznego napięcia 5 V lub napięciem z zakresu (9 - 30) V.
Konfiguracja trybu pracy odbywa się za pomocą zworek, przy czym ich stan odczytywany jest każdorazowo po uruchomieniu modułu.
W urządzeniu zaimplementowane są protokoły umożliwiające sterowanie interfejsem I2C oraz kierowanie danych do poszczególnych elementów (umożliwia to zbudowanie magistrali master-multislave na bazie RS-485).

Moduł został zaprojektowany jako narzędzie umożliwiające komunikacje Zestawu Radiometrycznego ZR-2 z komputerem PC.
Niemniej jednak może również działać jako samodzielne urządzenie lub jako element systemu niepowiązanego z ZR-2.

Nazwa pliku Opis  
IO-E369-001_06_03_2017pdf.pdfInstrukcja obsługi

546.46 KB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania