Scyntylator promieniowania X

SKX [40 x 2] mm BeScyntylatory typu SKX (detekcja promieniowania X)

Kryształy scyntylacyjne SKX zbudowane z jodku sodu domieszkowanego talem (NaI/Tl) przeznaczone są do pomiaru niskoenergetycznego promieniowania gamma oraz X. Dolna granica energii promieniowania jonizującego jest uzależniona od grubości okna i materiału z jakiego jest wykonany.

W ofercie POLON-ALFA znajduje się obecnie:

Scyntylator SKX [40 x 2] mm Be - scyntylator przeznaczony do pomiaru promieniowania X z okienkiem berylowym (0,15 mm) w zakresie energii [(5 ÷ 75) keV].

Nazwa pliku Opis  

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania