Stacjonarny monitor promieniowania gamma i promieniowania neutronowego

PM-703AGN/PM-703AGN-BStacjonarny monitor promieniowania gamma i promieniowania neutronowego PM-703AGN, PM-703AGN-B jest przeznaczony do wykrywania materiałów radioaktywnych i jądrowych przenoszonych przez osoby przemieszczające się przez strefę kontrolną lub znajdujących się w kontrolowanych obiektach (np. na wózkach bagażowych, taśmociągach, samochodach osobowych).

Monitor PM-703AGN, PM-703AGN-B jest przeznaczony do wykrywania źródeł promieniowania gamma i neutronowego oraz materiałów jądrowych w przypadku następujących lokalizacji:

 • na przejściach granicznych (drogowych, morskich i lotniczych),
 • w punktach kontrolnych elektrowni jądrowych, w przedsiębiorstwach przemysłu jądrowego, zakładach i magazynach produkcji zbrojeniowej,
 • przy wejściach do instytucji państwowych, banków, urzędów pocztowych itp.

Cechy urządzenia

 • kontrola odbywa się automatycznie, podczas przejścia lub przejazdu przez strefę kontrolną (detekcyjną) nie powodując zakłóceń w ruchu,
 • zastosowanie detektorów scyntylacyjnych z plastiku organicznego oraz detektorów neutronowych, pozwala wykryć,
 • skrajnie niskie poziomy promieniowania gamma oraz promieniowania neutronowego,
 • przekroczenie ustalonego progu alarmowego powoduje uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej,
 • w zależności od wykonania urządzenie jest przystosowane do pracy wewnątrz pomieszczeń lub na otwartej przestrzeni,
 • informacje o stanie systemu (przekroczonych progach alarmowania, uszkodzeniach etc.) mogą być sygnalizowane za pośrednictwem wyniesionego terminala kontrolnego stacjonarnych monitorów promieniowania TK -1
 • monitor posiada źródło zasilania rezerwowego w postaci akumulatora, który zasila system w przypadku zaniku zasilania podstawowego 230 V, 50 Hz
 • praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
 • gotowość do pracy 2 min od włączenia,
 • trwałość eksploatacyjna nie krótsza niż 8 lat.
Nazwa pliku Opis  
karta katalogowa PM-703AGN_uniwersalna.pdfKarta Katalogowa

385.68 KB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania