Stacjonarny monitor promieniowania gamma

VM-250AG/09ZStacjonarny monitor promieniowania gamma VM-250AG/09Z jest przeznaczony do wykrywania materiałów radioaktywnych w pojazdach ciężarowych oraz wagonach kolejowych przemieszczających się przez strefę kontrolną. Urządzenie zawiera dwie kolumny detekcyjne (MASTER i SLAVE) usytuowane naprzeciw siebie i dozorujące nominalną strefę kontrolną o szerokości 6 m i wysokości 4 m. Każda kolumna zawiera dwa detektory promieniowania gamma.

 

Monitor VM-250AG/09Z jest przeznaczony do wykrywania źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w przypadku następujących lokalizacji:

 • złomowiska
 • zakłady handlu i przerobu złomu
 • składowiska odpadów komunalnych
 • przejścia graniczne
 • punkty kontrolne elektrowni jądrowych
 • przedsiębiorstwa przemysłu jądrowego
 • zakłady i magazyny produkcji zbrojeniowej
 • zakłady przemysłowe

 

Cechy urządzenia

 • zastosowanie detektorów scyntylacyjnych z plastiku organicznego o dużej objętości czynnej, pozwala wykryć skrajnie niskie poziomy promieniowania gamma;
 • kontrola odbywa się automatycznie, podczas przejazdu obiektu przez strefę kontrolną (detekcyjną) nie powodując zakłóceń w ruchu;
 • przekroczenie ustalonego progu alarmowego powoduje uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej;
 • urządzenie jest przystosowane do pracy na otwartej przestrzeni;
 • informacje o stanie systemu (przekroczonych progach alarmowania, uszkodzeniach etc.) mogą być sygnalizowane za pośrednictwem wyniesionego terminala kontrolnego stacjonarnych monitorów promieniowania TK -1;
 • monitor posiada źródło zasilania rezerwowego w postaci akumulatora, który zasila system w przypadku zaniku zasilania podstawowego 230 V, 50 Hz;
 • monitor jest dostosowany do pracy w każdych, występujących na terenie naszego kraju warunkach atmosferycznych, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
 • gotowość do pracy 2 min od włączenia;
 • trwałość eksploatacyjna nie krótsza niż 8 lat;
 • możliwość nadzorowania pracy monitora poprzez dedykowany system komputerowy RADIOMETRIA.

 

Wymiary strefy kontrolnej oraz poziomy aktywności wykrywanego w niej promieniowania, odpowiadają wymaganiom stawianym przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) w Wiedniu oraz przez normy międzynarodowe.

Nazwa pliku Opis  

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania