SONDA SCYNTYLACYJNA UNIWERSALNA

SSU-70-2Sonda scyntylacyjna uniwersalna SSU-70-2 jest przeznaczona do pomiarów radiometrycznych promieniowania alfa, beta, X i gamma, przy użyciu odpowiednio wybranych scyntylatorów. Prosta i trwała budowa, bogate wyposażenie, mała masa i łatwa obsługa umożliwiają szerokie stosowanie sondy przy pomiarze aktywności próbek, identyfikacji radioizotopów itp.

Zastosowania

 • do pomiaru aktywności próbek substancji emitujących promieniowanie alfa, beta i gamma w szerokim zakresie energii;
 • do pomiarów spektrometrycznych próbek emiterów promieniowania X i gamma;
 • stwierdzenie obecności substancji promieniotwórczych w próbce (np.: odpady medyczne, popioły, nawozy, materiały budowalne, żużel, odpady przemysłowe, gleba, materiały biologiczne);
 • dydaktyka pomiarów dozymetrycznych dla studentów, stażystów (pracownie fizyczne, chemiczne, fizyki medycznej, dydaktyczne, ochrony radiologicznej, dozymetrii, medycyny nuklearnej);
 • kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych w różnych urządzeniach (np.: miernik grubości, waga izotopowa, defektoskop, miernik zapylenia powietrza);
 • umożliwia pomiar względnej aktywności próbek (jodochwytność tarczycy);
 • monitor skażeń promieniotwórczych (kontrola skażeń powierzchni np.: rąk, odzieży roboczej, powierzchni stołów roboczych w laboratoriach przemysłowych, inspektoratach sanitarno – epidemiologicznych, pracowniach radiobiologicznych oraz pracowniach medycyny nuklearnej itd.);
 • stwierdzenie zawartości substancji promieniotwórczych w tamponach używanych do odkażania powierzchni stołów roboczych lub sprzętu w pracowniach laboratoryjnych;
 • sprawdzenie skuteczności osłon przed promieniowaniem jonizującym w pracowniach (Z, O, RTG, CT).

Cechy produktu

 • sonda jest przystosowana do współpracy ze wszystkimi sieciowymi uniwersalnymi radiometrami produkcji POLON-ALFA w Bydgoszczy (URL-1, URL-2, URS-3, RUM-2) oraz z zestawami aparatury STANDARD;
 • zawiera spektrometryczny fotopowielacz o średnicy 2 cali, umieszczony na centralnym amortyzatorze sprężynowym; ułatwia to instalowanie i wymianę scyntylatorów przez użytkownika, przy zachowaniu wysokiej powtarzalności parametrów użytkowych sondy;
 • sonda jest łączona z aparaturą zasilająco rejestrująca za pomocą dwóch przewodów: doprowadzającego do sondy wysokie napięcie oraz drugiego służącego do odprowadzenia sygnału wyjściowego (nie występuje wobec tego zjawisko związane ze spadkiem średniego napięcia na fotopowielaczu spowodowanym obecnością impulsów);
 • istnieje możliwość łatwego dopasowania sondy do innej aparatury zasilająco-rejestrującej (sposób dopasowania podany jest w Instrukcji Obsługi Wyrobu) - ułatwia to umieszczony wewnątrz wzmacniacz impulsów, zasilany prądem dzielnika wysokiego napięcia fotopowielacza;
 • sonda jest wyposażona w gniazdo, umożliwiające wprowadzenie sygnału z zewnętrznego generatora - służy do sprawdzenia toru pomiarowego (poprawność działania wzmacniacza);
Nazwa pliku Opis  
IO-S41-001-II .pdfInstrukcja obsługi

495.81 KB
kk_SSU70_2.pdfKarta Katalogowa

445.32 KB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania