System wizualizacji

Gemos "SMART"GEMOS „Smart” jest oprogramowaniem przeznaczonym do zarządzania bezpieczeństwem obiektu w zakresie nadzorowania i wizualizacji elementów systemu wykrywania pożaru POLON 4000. Na ekranie komputera, na planach sytuacyjnych obiektu, odzwierciedlany jest aktualny stan wszystkich elementów detekcyjnych i wykonawczych systemu POLON oraz stan poszczególnych podzespołów centrali. Umożliwia także, zdalne potwierdzanie lub kasowanie alarmu (aby udostępnić tą funkcję należy zezwolić na zdalną obsługę w centrali). GEMOS Smart wspomaga służby ochrony obiektu wyświetlając, w przypadku zagrożenia, zdefi niowane wcześniej procedury alarmowe. Uprawnione osoby, np. użytkownik i administrator obiektu, mają możliwość przeglądania historii zdarzeń i działań, jakie zostały podjęte przez służby ochrony według dowolnych kryteriów wyszukiwania, a także generowania raportów według ustalonych szablonów. GEMOS jest wydajnym narzędziem, które wspomaga tworzenie i modyfi kowanie planów ochrony obiektu, jak również w efektywny i skuteczny sposób podnosi poziom bezpieczeństwa budynku.

 

Zastosowanie:

Zakres zastosowań systemu GEMOS „Smart” jest dedykowany dla obiektów małej lub średniej wielkości, w których planowane jest jedno stanowisko obsługi z możliwością późniejszej rozbudowy.

 

Możliwość rozbudowy:

GEMOS „Smart” jest skalowalny i elastyczny, łatwo nadąża za rozbudową obiektu i zmieniającymi się potrzebami użytkowników. Może zostać rozbudowany do wersji GEMOS Standard, która jest bardziej zaawansowanym systemem zarządzania większą liczbą różnych systemów zabezpieczeń. Są nimi np. kontrola dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej, inne systemy sygnalizacji pożaru, systemy komunikacyjne, różne systemy automatyki budynku itp. Rozbudowa jest możliwa w dowolnym momencie i polega na zakupie dodatkowych licencji lub komponentów sprzętowych systemu GEMOS.

Integrowane systemy

PPOŻ (Polon 4000, Polon 6000)

Liczba obsługiwanych stacji klienckich

1

Liczba obsługiwanych paneli

1

Protokół komunikacyjny

RS-232

System operacyjny

Windows XP, Windows 7

Dyski wewnętrzne

1 x 500 GB HDD

Menu ekranowe

języki: polski

Bezpieczeństwo

hasło dostępu

Wymagania sprzętowe

minimum 2GB Ramu

minimum 500GB wolnej przestrzeni na dysku twardym

Nazwa pliku Opis  
GEMOS.pdfKarta Katalogowa

596.67 KB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania