RADIOMETR WOJSKOWY

DPORadiometr DPO jest przeznaczony do pomiaru przestrzennego równoważnika dawki oraz mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma. Urządzenie umożliwia również wykrywanie i pomiar stopnia skażenia powierzchni nuklidami alfa, beta i gamma promieniotwórczymi. Zakres pomiarowy radiometru zapewnia możliwość jego wykorzystania zarówno w warunkach pokoju [pomiary: środowiskowe, na stanowisku pracy oraz niskich poziomów promieniowania (ang. low-level radiation)], jak i podczas konfliktu zbrojnego z użyciem broni nuklearnej.
Podłączenie jednostki centralnej DPO-JC pozwala na dodanie większej ilości sond pomiarowych w ramach jednego systemu pomiarowego, co pozwala na stworzenie systemu monitoringu radiacyjnego (skazeń promieniotórczych) w ramach danego obiektu.

Zastosowania

 • obiekty obronne i ochronne o przeznaczeniu wojskowym oraz cywilnym;
 • w kontroli granicznej i celnej, straży pożarnej, centrach zarządzania kryzysowego, obronie cywilnej oraz służbach ratownictwa technicznego (straż pożarna, państwowe ratownictwo chemiczne, techniczne morskie, radiacyjne);
 • kontrola skażeń promieniotwórczych (powierzchni np.: rąk, odzieży roboczej, stołów roboczych w inspektoratach sanitarno – epidemiologicznych, pracowniach radiobiologicznych oraz pracowniach medycyny nuklearnej, śluzach sanitarno- dozymetrycznych itd.);
 • pojazdy mechaniczne wszystkich typów,samoloty, śmigłowce, okręty oraz inne obiekty pływające Marynarki Wojennej;
 • radiometr może być wykorzystany jako specjalistyczny, przenośny przyrząd rozpoznania i pomiaru skażeń promieniotwórczych;
 • montaż jako przyrząd wolnostojący lub w zabudowie panelowej;
 • wytyczenie granic terenu nadzorowanego, terenu kontrolowanego oraz strefy awaryjnej;
 • monitorowanie warunków pracy z możliwością bezpośredniego odczytu mierzonych wartości i sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów alarmowych w przypadku monitorowania poziomu promieniowania jonizującego oraz zdarzeń radiacyjnych przez służby zarządzania kryzysowego;
 • możliwość użytkowania przez wszystkie instytucje posiadające koncesję MSWiA dotyczącej handlu i obrotem wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • monitoring radiacyjny danego obiektu.

Cechy produktu

 • pomiar przestrzennego równoważnika dawki H*(10) Sv oraz mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) Sv/h promieniowania gamma oraz X za pomocą sondy DPO-G;
 • wykrywanie i pomiar skażenia promieniotwórczego różnych powierzchni nuklidami alfa i beta promieniotwórczymi za pomocą sony DPO-S;
 • sygnalizacja przy przekroczeniu ustalonych progów alarmowych dla wybranych mierzonych wielkości;
 • możliwość sterowania urządzeń zewnętrznych (np. układ filtracyjno-wentylacyjny);
 • hermetyczna obudowa zapewniająca odporność na zanurzenie w wodzie;
 • możliwość zapamiętania wartości mierzonych wielkości w pamięci nieulotnej;
 • iistnieje możliwość podłączenia do jednoski centralnej DPO-JC paneli odczytowych DPO-PO, dodatkowych sond pomiarowych (DPO-G i DPO-S) oraz sygnalizatorów alarmowych;
 • zastosowanie podwójnego wyświetlacza panelu pomiarowego DPO-PP pozwala na jednoczesne wskazania dwóch, podstawowych wielkości pomiarowych wybranych przez użytkownika;
 • radiometr przystosowany jest do pracy w systemach komputerowych, a dostępne oprogramowanie umożliwia konfigurowanie zgodnie z potrzebami użytkownika;
 • wewnętrzne, akumulatorowe ogniwa zasilania;
 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika poprzez mocowanie sondy na specjalnym wysięgniku teleskopowym.

 

SIEĆ DPO (monitoring radiacyjny)

Podstawową funkcją jednostki centralnej DPO-JC jest rozszerzenie możliwości pomiarowych panelu pomiarowego DPO-PP poprzez podłączenie dodatkowych sond pomiarowych działających w jednym systemie. Ponadto jednostkę centralną DPO-JC można łączyć z panelami odczytowymi DPO-PO celem przekazania wybranych wskazań do kilku stanowisk nadzoru.

Jednostka centralna DPO-JC monitoruje przekroczenie progów alarmowych sond przyłączonych doń bezpośrednio i sond przyłączonych do panelu pomiarowego. Przekroczenie progu na dowolnej sondzie, o ile dla progu ustawiono alarmowanie zewnętrzne, jest sygnalizowane przełączeniem przekaźnika alarmowego przyporządkowanego danej sondzie.
Połączenia pomiędzy tymi elementami oraz innymi urządzeniami z wyposażenia radiometru DPO nazywane jest “siecią DPO".

 

Radiometr DPO spełnia założenia norm wojskowych NO-42-A204:2005 (wojskowe przyrządy radiometryczne) oraz NO-06-A108:2005 (Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi.)

 

Nazwa pliku Opis  
karta katalogowa DPO_uniwersalna_0.pdfKarta Katalogowa

887.74 KB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania