Centrala automatycznego gaszenia (adresowalna)

IGNIS 2500ACentrala automatycznego gaszenia IGNIS 2500A jest przeznaczona do wykrywania pożaru i sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi, zawierającymi środek gaszący w postaci gazowej, ciekłej lub w postaci aerozoli oraz monitorowania procesu samoczynnego gaszenia.

Jest to adresowalna wersja centrali IGNIS 2500 przeznaczona do pracy na adresowalnych pętlach dozorowych systemu POLON 6000.
Rozwiązanie to daje unikalne możliwości pełnej współpracy systemu POLON 6000 i central IGNIS 2500 tworzących wówczas system podrzędny. 

IGNIS 2500A w swoim zakresie jako podsystem współpracuje z konwencjonalnymi czujkami pożarowymi szeregu 40 oraz wyspecjalizowanymi przyciskami PU-61 i PW-61, umożliwiającymi ręczne uruchomienie i wstrzymanie procesu gaszenia, jak również z informacyjnymi sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi SE-1 i SW-1, a także SG-1 i SG-2.

Centrala jest oferowana w dwóch wersjach gaszenia - jednostrefowej i dwustrefowej. Może pracować również w zestawie wielostrefowym, składającym się z kilku central i wspólnego zasobu środka gaśniczego.

Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 2500 w wersji adresowalnej występuje w następujących wersjach.

NazwaIGNIS 2500 wersja adresowalna
IGNIS 2500ACentrala jednostrefowa (bez możliwości rozbudowy)
IGNIS 2500ARCentrala jednostrefowa (z możliwością rozbudowy)
IGNIS 2500A-2Centrala dwustrefowa (bez możliwości rozbudowy)
IGNIS 2500A-2RCentrala dwustrefowa (z możliwością rozbudowy)


 

 

DANE TECHNICZNE
Ilość wyjść przekaźnikowych bezpotencjałowych

6

Ilość wejść kontrolnych

16

Napięcie zasilania: podstawowe

sieć 50Hz, 230V +10% - 15%

Napięcie zasilania: rezerwowe

2szt. 12V od 7Ah do 18Ah

Rezystancja linii dozorowej

maks. 2 x 120Ω

Liczba linii dozorowych

2 do 12

Liczba stref gaszenia

2

Dopuszczalny prąd dozorowania czujek na linii dozorowej

maks. 2mA

Klasa szczelności

IP 30

Temperatura pracy

od 0°C do 40°C

Wymiary (mm)

400x403x183

Masa

bez akumulatora < 8kg

Nazwa pliku Opis  
kk_IGNIS 2500.pdfKarta Katalogowa

316.01 KB
IGNIS2500 IO-E359-003_ed1_new.pdfInstrukcja obsługi

910.04 KB
IGNIS 2500_CPR.pdfCertyfikat

7.34 MB
IGNIS 2500_ŚwDop.pdfŚwiadectwo Dopuszczenia

2.07 MB
IGNIS_2500_folder.pdfBroszura

1.63 MB
IGNIS 2500 _prezentacja.pdfInne

2.85 MB
IGNIS2500_ID-E359-001_ed1_1.pdfDokumentacja Techniczno-Ruchowa

7.77 MB

Tylko dla autoryzowanych użytkowników

Oprogramowanie (dostępne po zalogowaniu)

15.36 MB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania