Centrala detekcji gazów (16 kanałowa)

CDG 6000CDG 6000 - Adresowalna centrala detekcji gazów


Przeznaczenie:

           Adresowalna centrala detekcji gazów CDG 6000 jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania wycieku gazów palnych oraz niebezpiecznych stężeń tlenku wę­gla, po odebraniu informacji od współpracujących z nią detektorów gazów. Centrala może współpracować mak­symalnie z 16 adresowalnymi detektorami gazów typu PSG-6000. Centrala ma przekaźnikowe wyjścia do ste­rowania urządzeniami zewnętrznymi, specjalne wyjście sterujące zaworem odcinającym dopływ gazu oraz wej­ścia kontrolne.

 

Funkcjonalność:

 Centrala detekcji gazów CDG 6000 umożliwia:

• kontrolę i sygnalizację wycieku gazów palnych (CNG, LPG) oraz niebezpiecznych stężeń tlenku węgla (CO),

• wykrywanie i sygnalizację przekroczenia pro­gów alarmowych stężenia gazów,

• automatyczne zamykanie zaworu odcinającego do­pływ gazu,

• automatyczne sterowanie wyjściami do zewnętrz­nych urządzeń sygnalizacyjnych lub wykonawczych,

• kontrolę stanu urządzeń zewnętrznych,

• automatyczną kontrolę własnych układów,

• cyfrowa komunikacja z systemem sygnalizacji pożarowej POLON 6000.

 

Budowa centrali:

 Centrala CDG 6000 jest wyposażona w:

• 1 linię dozorową pozwalającą na dołączenie maksy­malnie 16 adresowalnych detektorów gazów typu PSG-6000,

• 4 wyjścia przekaźnikowe do sterowania urządzeń zewnętrznych sygnalizacyjnych lub wykonawczych,

• 1 wyjście sterujące zaworem odcinającym dopływ gazu,

• 4 linie kontrolne stanu sterowanych urządzeń ze­wnętrznych,

• wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych lub de­tektorów gazów o obciążalności 0,5 A / 12 V.

 

Współpracujące elementy:

Centrala CDG 6000 może współpracować z poniższymi adresowalnymi detektorami typu PSG-6000:
 

 
     Detektor     

       
        Wykrywany gaz

 
  Zasilanie dodatkowe   

 
    PSG-6001 

 
 CNG (gaz ziemny-metan) 

       
        9 V ÷ 30 V DC

 
    PSG-6002

 
      LPG (propan-butan)

 
          9 ÷ 30 V DC

 
    PSG-6003

 
       CO (tlenek węgla)

 
          9 ÷30 V DC

 
    PSG-6103

 
       CO (tlenek węgla)

 
  Tylko z linii dozorowej

 

 

Specyfikacja:
 

 
 Napięcie zasilania: podstawowe

                                                 
 230 V AC

 
 Napięcie zasilania: rezerwowe

                                         
 Akumulator 12 V 2.3 Ah

 
 Maksymalny pobór prądu z sieci

                                                     
 150 mA

 
 Pobór prądu z akumulatorów podczas dozorowania (centrala)

                                                  
 < 100 mA

 
 Pobór prądu z adresowalnej linii dozorowej systemu POLON 6000  

                                                  
 < 0,6 mA

 
 Liczba detektorów na linii dozorowej

                                                        
 16

 
 Wyjścia przekaźnikowe

 
 bezpotencjałowe w centrali: 4

 obciążalność 8 A / 250 V AC,  8 A / 30 V DC  

 
 Wyjście sterowania zaworem odcinającym

                                                   
 12 V / 11 A

 
 Liczba linii dozorowych

                                                           
 1

 
 Liczba linii kontrolnych

                                                           
 4

 
 Zewnętrzna linia zasilania

                                                 
 0,5 A / 12 V DC

 
 Temperatura pracy

                                           
 od  -10 °C do  + 55 °C

 

Nazwa pliku Opis  
karta_katalogowa_CDG-6000.pdfKarta Katalogowa

473.52 KB
Deklaracja Zgodności UE CDG_6000.pdfInne

333.77 KB

Tylko dla autoryzowanych użytkowników

Instrukcja instalacji

992.87 KB

Tylko dla autoryzowanych użytkowników

Oprogramowanie (dostępne po zalogowaniu)

23.95 MB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania