Kontakt

POLON-ALFA S.A. (dawniej Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.)

ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Polska

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000718974           NIP 554-03-11-901
REGON 091193376       GIOŚ: E0001218W
Kapitał zakładowy 520 650,00 zł (wpłacony w całości)
 
  Telefon Fax E - mail
Zarząd
+48 52 36 39 200 +48 52 36 39 203 sekretariat@polon-alfa.pl
Dział Wsparcia Technicznego
+48 52 36 39 261 +48 52 36 39 264 wsparcie@polon-alfa.pl
Serwis Urządzeń
+48 52 36 39 375 +48 52 36 39 388 serwis@polon-alfa.pl
Dział Sprzedaży
+48 52 36 39 511 +48 52 36 39 204 sprzedaz@polon-alfa.pl
Dział Marketingu
+48 52 36 39 261 +48 52 36 39 264 marketing@polon-alfa.pl
Dział Eksportu
+48 52 36 39 269 +48 52 36 39 264 export@polon-alfa.pl
Laboratorium Wzorcujące Urządzeń Dozymetrycznych
+48 52 36 39 460 +48 52 36 39 461 lwud@polon-alfa.pl
Dział Księgowości Finansowej
+48 52 36 39 213 +48 52 36 39 203 ksiegowosc@polon-alfa.pl
Dział Zaopatrzenia
+48 52 36 39 520 +48 52 36 39 522 zaopatrzenie@polon-alfa.pl

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania