Pliki do pobrania - wsparcie techniczne

Nazwa Rodzaj pliku Kategoria systemowa Kategoria szczegółowa Nazwa pliku Rozmiar pliku Pobierz plik
Wykrywacz kontrabandy PM-1703T Karty katalogowe Aparatura dozymetryczna kk_PM-1703T.pdf 462.82 KB
Monitor wielofunkcyjny PM 1401K Karty katalogowe Aparatura dozymetryczna kk_PM-1401K.pdf 514.82 KB
Zespół radiometryczny ZR-2 Karty katalogowe Aparatura dozymetryczna kk_ZR-2.pdf 580.79 KB
Radiometr uniwersalny RUM-2 Karty katalogowe Aparatura dozymetryczna RUM-2.pdf 470.11 KB
Radiometr RK-100-2 Karty katalogowe Aparatura dozymetryczna kk_RK-100-2_0.pdf 5.93 MB
Radiometr DPO Karty katalogowe Aparatura dozymetryczna kk_DPO.pdf 685.7 KB
Monitor promieniowania gamma PM-1401M Karty katalogowe Aparatura dozymetryczna kk_PM-1401M.pdf 475.8 KB
Sonda scyntylacyjna SSA-1P Karty katalogowe Sondy kk_SSA1-P.pdf 316.44 KB
Sonda scyntylacyjna uniwersalna SSU-3-2 Karty katalogowe Sondy kk_SSU3_2.pdf 447.72 KB
Sonda scyntylacyjna uniwersalna SSU-3-2 Karty katalogowe Sondy IO-S42-001-II.pdf 532.91 KB
Sonda scyntylacyjna uniwersalna SSU-70-2 Karty katalogowe Sondy kk_SSU70_2.pdf 445.32 KB
Stacjonarny monitor promieniowania gamma i promieniowania neutronowego PM-703AGN/PM-703AGN-B Karty katalogowe Stacjonarne monitory kk_ PM_703AGN.pdf 930.68 KB
Stacjonarny monitor promieniowania gamma i promieniowania neutronowego PM-703AGN/PM-703AGN-B Karty katalogowe Stacjonarne monitory kk_PM-703AGN-B.pdf 267.27 KB
Stacjonarny monitor promieniowania VM-250AG/VM-250AGN/VM-250AG2N/VM-250AGN-B/VM-250AG2N-B Karty katalogowe Stacjonarne monitory kk_VM-250AG.pdf 289.19 KB
Stacjonarny monitor promieniowania VM-250AG/VM-250AGN/VM-250AG2N/VM-250AGN-B/VM-250AG2N-B Karty katalogowe Stacjonarne monitory kk_VM-250AGN.pdf 286.74 KB
Stacjonarny monitor promieniowania VM-250AG/VM-250AGN/VM-250AG2N/VM-250AGN-B/VM-250AG2N-B Karty katalogowe Stacjonarne monitory kk_VM-250AG2N.pdf 1.09 MB
Stacjonarny monitor promieniowania VM-250AG/VM-250AGN/VM-250AG2N/VM-250AGN-B/VM-250AG2N-B Karty katalogowe Stacjonarne monitory kk_VM-250AGN-B.pdf 293.81 KB
Stacjonarne monitory promieniowania do kontroli pojazdów VM-250AG/09Z Karty katalogowe Stacjonarne monitory kk_VM-250-AG-09Z.pdf 1.14 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1030 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej 1030k.zip 111.84 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej 1080k.zip 108.84 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1240 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej 1240k.zip 109.72 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 2040 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej ignis2040kk.zip 75.5 KB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki dur40k.zip 77.51 KB
Liniowa czujka dymu DOP-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki dop40k.zip 100.97 KB
Wielodetektorowa czujka DOT-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki dot40k.zip 82.11 KB
Wielodetektorowa czujka TOP-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki top40k.zip 77.74 KB
Czujka ciepła TUP-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki tup40k.zip 73.69 KB
Czujka płomienia PUO-35 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki puo35exk.zip 77.17 KB
Optyczna czujka dymu DOR-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki dor40k.zip 77.43 KB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki dio40k.zip 75.96 KB
Autonomiczna optyczna czujka dymu ADR-20N Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki do innych systemów adr20nk.zip 85.59 KB
Autonomiczna optyczna czujka dymu ADR-20R Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki do innych systemów adr20rk.zip 85.25 KB
Liniowa czujka dymu DOP-40R Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki do innych systemów dop40rk.zip 103.19 KB
Liniowa czujka dymu do różnych systemów DOP-6001R Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki do innych systemów karta katalogowa DOP-6001R.pdf 219.68 KB
Czujka płomienia PUO-35Ex Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki Ex puo35exk_1.zip 77.17 KB
Uniwersalna czujka ciepła TUN-38Ex Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki Ex tun38exk_1.zip 88.49 KB
Czujka płomienia wielopasmowa PPW-40REx Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki Ex PPW-40REX.pdf 542.6 KB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Ex Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki Ex dio37exk_1.zip 90.53 KB
Optyczna czujka dymu DUR-40Ex Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki Ex dur40exk_1.zip 85.44 KB
Gniazdo czujek G-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Osprzęt g40k.zip 104.01 KB
Wskaźnik zadziałania WZ-31 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Osprzęt wz31k.zip 61.32 KB
Osłona przeciwwietrzna OP-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Osprzęt op40k.zip 79.56 KB
Transmiter serwisowy GSM TSG-1 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Osprzęt tsg1k.zip 71.21 KB
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-63 i ROP-63H Karty katalogowe System IGNIS 1000 Osprzęt rop63k.zip 116.58 KB
Gniazdo czujek G-33 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Osprzęt g33k.zip 85.12 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100 Karty katalogowe System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej 4100k.zip 143.15 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 Karty katalogowe System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej 4200k.zip 167.46 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 Karty katalogowe System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej 4900k.zip 167.08 KB
DUO-6046, DUO-6043 karta katologowa Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki kk DUO-6000c.pdf 1.3 MB
Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki tun4043k.zip 76.64 KB
Adapter czujek radiowych ACR-4001 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki zcr4001k.zip 91.79 KB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-4046 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki dio4046k.zip 81 KB
Optyczna, radiowa czujka dymu DUR-4047 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki zcr4001k.zip 91.79 KB
Optyczna czujka dymu DOR-4046 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki kkDOR-4046.pdf 616.47 KB
Liniowa czujka dymu DOP-6001 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki karta katalogowa DOP-6001.pdf 202.43 KB
Optyczna czujka dymu DUR-4046 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki dur4046k.zip 81.52 KB
Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki kkTUN-4046.pdf 608.94 KB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki dio4043k.zip 80.55 KB
Wielodetektorowa czujka DOT-4046 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki kkDOT-4046.pdf 633.01 KB
Optyczna czujka dymu DOR-4043 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki dor4043k.zip 80.17 KB
Wielodetektorowa czujka DPR-4046 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki dpr4046k.zip 82 KB
Optyczna czujka dymu DUR-4043 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki dur4043k.zip 81.18 KB
Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DUT-6046 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki dut6046k.zip 85.66 KB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Ex Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki Ex dio37exk.zip 90.53 KB
Optyczna czujka dymu DUR-40Ex Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki Ex dur40exk.zip 85.44 KB
Uniwersalna czujka ciepła TUN-38Ex Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki Ex tun38exk.zip 88.49 KB
EKS-6222P karta katalogowa Karty katalogowe System POLON 4000 Liniowe elementy WE/WY karta katalogowa EKS-6222P-3.pdf 132.25 KB
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 (głosowy) Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt karta_katalogowa_SAW-6001-6006.pdf 1.07 MB
Adapter linii bocznej ADC-4001M Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt adc4001mk.zip 71.95 KB
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt karta katalogowa_ROP-4001M.pdf 344.1 KB
Element kontrolno-sterujący EKS-4001 Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt karta katalogowa EKS-4001.pdf 188.22 KB
Wielowyjściowy element sterujący EWS-4001 Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt karta katalogowa EWS-4001.pdf 232.56 KB
Wielowejściowy element kontrolny EWK-4001 Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt karta katalogowa EWK-4001.pdf 210.39 KB
Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt kkSAL-4001.pdf 605.27 KB
Pojemnik akumulatorów PAR-4800 Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt par4000k.zip 62.03 KB
ROP-4007, ROP-4007H karta katalogowa Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt karta katalogowa ROP-4007-2.pdf 114.69 KB
Konwerter CM-180-29 Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt konwerter_kk.zip 96.41 KB
Element kontrolno-sterujący EKS-4001W (sterowanie 230V) Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt karta katalogowa EKS-4001W.pdf 92.1 KB
Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000 Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt tsr4000k.zip 97.87 KB
Centrala o architekturze rozproszonej POLON 6000 Karty katalogowe System POLON 6000 Centrala o architekturze rozproszonej karta kat.POLON 6000.pdf 681.91 KB
Adresowalna wielostanowa wielosensorowa czujka DTC-6046 Karty katalogowe System POLON 6000 Czujki karta katalogowa DTC-6046.pdf 108.76 KB
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 (głosowy) Karty katalogowe System POLON 6000 Sygnalizatory akustyczne adresowalne karta_katalogowa_SAW-6001-6006..pdf 1.07 MB
Ręczne przyciski oddymiania PO-61, PO-62 i PO-63 Karty katalogowe Centrale sterujące Centrale sterujące oddymianiem po61k.zip 131.38 KB
Uniwersalna centrala sterująca UCS 4000 Karty katalogowe Centrale sterujące Centrale sterujące oddymianiem ucs4000k.zip 103.14 KB
Uniwersalna centrala sterująca UCS-6000 Karty katalogowe Centrale sterujące Centrale sterujące oddymianiem UCS 6000_2014.pdf 112.37 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4500 Karty katalogowe Systemy gaszenia Centrale sygnalizacji pożarowej 4500k.zip 127.62 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1520M Karty katalogowe Systemy gaszenia Centrale sygnalizacji pożarowej 1520mk.zip 117.06 KB
Przyciski sterujące gaszeniem PU-61, PD-61, PW-61 i PB-61 Karty katalogowe Systemy gaszenia Osprzęt pu61k_1.zip 106.19 KB
Przyciski sterujące gaszeniem PU-61, PD-61, PW-61 i PB-61 Karty katalogowe Systemy gaszenia Osprzęt pu61k.zip 106.19 KB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania