Pliki do pobrania - wsparcie techniczne

Nazwa Rodzaj pliku Kategoria systemowa Kategoria szczegółowa Nazwa pliku Rozmiar pliku Pobierz plik
Uniwersalna centrala sterująca UCS 4000 Certyfikaty Centrale sterujące oddymianiem ucs4000c.pdf 864.77 KB
Uniwersalna centrala sterująca UCS-6000 Certyfikaty Centrale sterujące oddymianiem UCS 6000 cert. KCSWU.pdf 3.17 MB
Ręczne przyciski oddymiania PO-61, PO-62 i PO-63 Certyfikaty Centrale sterujące oddymianiem PO-61,62,63 cert KCSWU.pdf 2.05 MB
Autonomiczna optyczna czujka dymu ADR-20R Certyfikaty Czujki do innych systemów adr20c.pdf 669.91 KB
Liniowa czujka dymu do różnych systemów DOP-6001R Certyfikaty Czujki do innych systemów dop6001rc.pdf 447.65 KB
Liniowa czujka dymu DOP-40R Certyfikaty Czujki do innych systemów dop40.PDF 939.19 KB
Autonomiczna optyczna czujka dymu ADR-20N Certyfikaty Czujki do innych systemów adr20c.pdf 669.91 KB
Czujka płomienia PUO-35Ex Certyfikaty Czujki Ex puo35c.pdf 447.41 KB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Ex Certyfikaty Czujki Ex dio37c.zip 580.11 KB
Optyczna czujka dymu DUR-40Ex Certyfikaty Czujki Ex DUR-40Ex ATEX.pdf 2.8 MB
Czujka płomienia PUO-35Ex Certyfikaty Czujki Ex PUO-35EX ATEX.pdf 3.84 MB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Ex Certyfikaty Czujki Ex dio37.pdf 580.6 KB
Optyczna czujka dymu DUR-40Ex Certyfikaty Czujki Ex dur40ex.pdf 475.42 KB
Uniwersalna czujka ciepła TUN-38Ex Certyfikaty Czujki Ex TUN-38Ex ATEX.pdf 2.82 MB
Czujka płomienia wielopasmowa PPW-40REx Certyfikaty Czujki Ex PPW-40REx CPR Ed2 - certyfikat.pdf 2.21 MB
Czujka płomienia PUO-35Ex Certyfikaty Czujki Ex PUO-35EX ATEX.pdf 3.84 MB
Uniwersalna czujka ciepła TUN-38Ex Certyfikaty Czujki Ex TUN-38Ex ATEX.pdf 2.82 MB
Optyczna czujka dymu DUR-40Ex Certyfikaty Czujki Ex DUR-40Ex ATEX.pdf 2.8 MB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Ex Certyfikaty Czujki Ex DIO-37Ex ATEX.pdf 4.03 MB
Czujka płomienia wielopasmowa PPW-40REx Certyfikaty Czujki Ex PPW-40REx ATEX-certyfikat.pdf 1.82 MB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Ex Certyfikaty Czujki Ex DIO-37Ex ATEX.pdf 4.03 MB
Czujka płomienia PUO-35Ex Certyfikaty Czujki Ex PUO-35EX ATEX.pdf 3.84 MB
Uniwersalna czujka ciepła TUN-38Ex Certyfikaty Czujki Ex tun38ex.pdf 557.68 KB
Optyczna czujka dymu DUR-40Ex Certyfikaty Czujki Ex DUR-40Ex ATEX.pdf 2.8 MB
Osłona przeciwwietrzna OP-40 Certyfikaty Osprzęt cert.op40.pdf 827.37 KB
Gniazdo czujek G-40 Certyfikaty Osprzęt G40.PG40.cert_..pdf 900.36 KB
Wskaźnik zadziałania WZ-31 Certyfikaty Osprzęt wz31c.pdf 5.33 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1520M Certyfikaty System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej ignis1520mc.pdf 520.55 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 2040 Certyfikaty System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej ignis2040c.pdf 981.16 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 Certyfikaty System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej i1080.pdf 1.42 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1240 Certyfikaty System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej ignis1240c.pdf 1.44 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1030 Certyfikaty System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej ignis1030c.pdf 1.42 MB
Czujka ciepła TUP-40 Certyfikaty System IGNIS 1000 Czujki tup40.pdf 540.26 KB
Wielodetektorowa czujka TOP-40 Certyfikaty System IGNIS 1000 Czujki top-40.kcwu_.pdf 1.71 MB
Wielodetektorowa czujka DOT-40 Certyfikaty System IGNIS 1000 Czujki dot40c.pdf 463.79 KB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-40 Certyfikaty System IGNIS 1000 Czujki dio40.pdf 563.22 KB
Optyczna czujka dymu DUR-40 Certyfikaty System IGNIS 1000 Czujki dur40.PDF 948.73 KB
Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych TOP-40 Certyfikaty System IGNIS 1000 Czujki top-40.kcwu_.pdf 1.71 MB
Czujka płomienia PUO-35 Certyfikaty System IGNIS 1000 Czujki puo35c.pdf 447.41 KB
Deklaracja zgodności DUR-40 Certyfikaty System IGNIS 1000 Czujki dur40-dz.pdf 311.3 KB
Optyczna czujka dymu DOR-40 Certyfikaty System IGNIS 1000 Czujki dor40.pdf 566.13 KB
Deklaracja zgodności PUO-35 Certyfikaty System IGNIS 1000 Czujki PUO-35.dz_.pdf 314.25 KB
Liniowa czujka dymu DOP-40 Certyfikaty System IGNIS 1000 Czujki dop40.PDF 939.19 KB
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-63 i ROP-63H Certyfikaty System IGNIS 1000 Osprzęt rop63c.pdf 456.49 KB
Przyciski sterujące gaszeniem PU-61, PD-61, PW-61 i PB-61 Certyfikaty System IGNIS 1000 Osprzęt pu61c.pdf 488.41 KB
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH UCS 6000 Certyfikaty System POLON 4000 Centrale sterujące oddymianiem ucs6000.pdf 867.1 KB
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PO-61, PO-62, PO-63 Certyfikaty System POLON 4000 Centrale sterujące oddymianiem po61,po62,po63.pdf 884.41 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 Certyfikaty System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej polon4900c.pdf 1.46 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4500 Certyfikaty System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej polon4500c.pdf 945.11 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100 Certyfikaty System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej polon4100c.pdf 1.34 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 Certyfikaty System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej polon4200c.pdf 1.43 MB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych DPR-4046 Certyfikaty System POLON 4000 Czujki dpr4046.pdf 894.31 KB
Adapter czujek radiowych ACR-4001 Certyfikaty System POLON 4000 Czujki acr4001c.pdf 464.66 KB
Optyczna czujka dymu DUR-4043 Certyfikaty System POLON 4000 Czujki dur4043.pdf 554.99 KB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043 Certyfikaty System POLON 4000 Czujki dio4043.pdf 567.87 KB
Optyczna czujka dymu DUR-4046 Certyfikaty System POLON 4000 Czujki dur4046.pdf 580.87 KB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-4046 Certyfikaty System POLON 4000 Czujki dio4046c.pdf 457.72 KB
Adresowalna wielostanowa wielosensorowa czujka DTC-6046 Certyfikaty System POLON 4000 Czujki Certyfikat czujki DTC-6046.pdf 1.28 MB
Wielodetektorowa czujka DOT-4046 Certyfikaty System POLON 4000 Czujki dot4046c.pdf 1.41 MB
Optyczna, radiowa czujka dymu DUR-4047 Certyfikaty System POLON 4000 Czujki dur4047c.pdf 492.28 KB
Optyczna czujka dymu DOR-4043 Certyfikaty System POLON 4000 Czujki dor4043.pdf 555.61 KB
Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DUT-6046 Certyfikaty System POLON 4000 Czujki dut6046c.pdf 555.38 KB
Optyczna czujka dymu DOR-4046 Certyfikaty System POLON 4000 Czujki dor4046c.pdf 447.22 KB
DUO-6046, DUO-6043 certyfikat CNBOP Certyfikaty System POLON 4000 Czujki Certyfikat czujki DUO-6000.pdf 4.02 MB
Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043 Certyfikaty System POLON 4000 Czujki tun4043.pdf 567.88 KB
Wielodetektorowa czujka DPR-4046 Certyfikaty System POLON 4000 Czujki dpr4046c.pdf 853.73 KB
Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046 Certyfikaty System POLON 4000 Czujki tun4046c.pdf 466.34 KB
Liniowa czujka dymu DOP-6001 Certyfikaty System POLON 4000 Czujki dop6001rc.pdf 447.65 KB
Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 Certyfikaty System POLON 4000 Osprzęt sal4001c.pdf 243.92 KB
Wielowejściowy element kontrolny EWK-4001 Certyfikaty System POLON 4000 Osprzęt ewk4001c.PDF 510.22 KB
Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000 Certyfikaty System POLON 4000 Osprzęt tsr4000c.pdf 858.63 KB
Konwecjonalne sygnalizatory akustyczne SAW-6101, SAW-6106 (głosowy) Certyfikaty System POLON 4000 Osprzęt CertyfikatCPR SAW-6101 SAW-6106.pdf 2.24 MB
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Certyfikaty System POLON 4000 Osprzęt g40.pdf 734.9 KB
Element kontrolno-sterujący EKS-4001 Certyfikaty System POLON 4000 Osprzęt eks4001.pdf 659.03 KB
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH OP-40 Certyfikaty System POLON 4000 Osprzęt op40.pdf 745.9 KB
Adapter linii bocznej ADC-4001M Certyfikaty System POLON 4000 Osprzęt adc4001mc.pdf 652.29 KB
Przyciski sterujące gaszeniem PU-61, PD-61, PW-61 i PB-61 Certyfikaty System POLON 4000 Osprzęt pu61c.pdf 488.41 KB
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH Certyfikaty System POLON 4000 Osprzęt rop4001mc.pdf 454.36 KB
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH TSR 4000 Certyfikaty System POLON 4000 Osprzęt tsr4000.pdf 821.79 KB
Wielowyjściowy element sterujący EWS-4001 Certyfikaty System POLON 4000 Osprzęt ews4001c.zip 729.45 KB
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 (głosowy) Certyfikaty System POLON 4000 Osprzęt CertyfikatCPR SAW-6001 SAW-6006.pdf 3.11 MB
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WZ-31 Certyfikaty System POLON 4000 Osprzęt wz31.pdf 737.26 KB
ROP-4007, ROP-4007H deklaracja właściwości użytkowych Certyfikaty System POLON 4000 Osprzęt ROP-4007-DWU.pdf 1.74 MB
Element kontrolno-sterujący EKS-4001W (sterowanie 230V) Certyfikaty System POLON 4000 Osprzęt Certyfikat EKS-4001W Ed2.pdf 3.17 MB
ROP-4007, ROP-4007H certyfikat CNBOP Certyfikaty System POLON 4000 Osprzęt rop4007.cswu_.pdf 3.13 MB
Centrala o architekturze rozproszonej POLON 6000 Certyfikaty System POLON 6000 Centrala o architekturze rozproszonej POLON-6000_CertyfCPR.pdf 4.76 MB
Deklaracja właściwości użytkowych DUO-6046, 6043 Certyfikaty System POLON 6000 Czujki duo6000.dwu_.pdf 782.64 KB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych DTC-6046 Certyfikaty System POLON 6000 Czujki dtc6046.pdf 1.26 MB
Element kontrolno-sterujący EKS-6202 (2 WE-230V, 2 WY) Certyfikaty System POLON 6000 Liniowe elementy WE/WY EKS-6202 CertyfikatCPR.pdf 3.19 MB
Element kontrolno-sterujący EKS-6044 (4 WE, 4WY) Certyfikaty System POLON 6000 Liniowe elementy WE/WY EKS-6044 CertyfikatCPR.pdf 3.19 MB
Element kontrolny EKS-6400 (4 WE-230V) Certyfikaty System POLON 6000 Liniowe elementy WE/WY EKS-6000 CertyfikatCPR_0.pdf 3.19 MB
EKS-6222P Certyfikat CNBOP Certyfikaty System POLON 6000 Liniowe elementy WE/WY Certyfikat_CPR EKS-6222P.pdf 3.21 MB
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 (głosowy) Certyfikaty System POLON 6000 Sygnalizatory akustyczne adresowalne CertyfikatCPR SAW-6001 SAW-6006..pdf 3.11 MB
Uniwersalna centrala sterująca UCS-6000 Dokumentacje DTR Centrale sterujące oddymianiem ID-345 07.2015 IH.pdf 3.21 MB
PPW-40Rex Dokumentacje DTR Czujki Ex IK-PPW-40REx.pdf 3 MB
Radiometr uniwersalny RUM-2 Dokumentacje DTR Aparatura dozymetryczna Instalacja programu RUM-2.pdf 459.39 KB
Radiometr uniwersalny RUM-2 Dokumentacje DTR Aparatura dozymetryczna Reinstalacja sterowników RUM-2.pdf 111.76 KB
Radiometr uniwersalny RUM-2 Dokumentacje DTR Aparatura dozymetryczna AN-R117-001 - Podlaczenie licznikow GM do radiometru RUM-2.pdf 347.56 KB
Radiometr uniwersalny RUM-2 Dokumentacje DTR Aparatura dozymetryczna AN-R117-002 - Oprogramowanie RUM-2 - pierwsze kroki.pdf 3.46 MB
Radiometr uniwersalny RUM-2 Dokumentacje DTR Aparatura dozymetryczna AN-R117-003 - RUM2 w Windows 7.pdf 136.77 KB
Radiometr RK-100-2 Dokumentacje DTR Aparatura dozymetryczna IO-R120-001-IV.pdf 4.09 MB
Monitor promieniowania gamma PM-1401M Dokumentacje DTR Aparatura dozymetryczna IO-R126-001-IB 04.2013.pdf 743.2 KB
Wykrywacz kontrabandy PM-1703T Dokumentacje DTR Aparatura dozymetryczna Inst Obsl_PM-1703T_04.2006.pdf 335.27 KB
Monitor wielofunkcyjny PM 1401K Dokumentacje DTR Aparatura dozymetryczna Instr. PM-1401K_pol.pdf 867.26 KB
Radiometr uniwersalny RUM-2 Dokumentacje DTR Aparatura dozymetryczna IO-R117-001-III.pdf 6.86 MB
Sonda scyntylacyjna SSA-1P Dokumentacje DTR Sondy IO-S26-001_IIa.pdf 435.79 KB
Sonda scyntylacyjna uniwersalna SSU-70-2 Dokumentacje DTR Sondy IO-S41-001-II .pdf 495.81 KB
Ręczne przyciski oddymiania PO-61, PO-62 i PO-63 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Centrale sterujące oddymianiem IK-E330-001_Ed.IG_02.2015.pdf 1.31 MB
Instrukcja PUO-35Ex Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej IK-E186-001-IIIF 05.2016 PUO35Ex.pdf 1.49 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1520M Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej ID-E294-011-IH 11.2016 IGNIS1520M.pdf 3.01 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 2040 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej ID-E339-001-ID 02.2015 IGNIS2040.pdf 2.3 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej ID-E276-001-VC 02.2015 IGNIS1080.pdf 2.01 MB
Instrukcja obsługi IGNIS 1240 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej IO-IGNIS1240.pdf 1.17 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1240 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej ID-E299-001-IVC 02.2015 IGNIS1240.pdf 2.56 MB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-40 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Czujki IK-E290-001-IH 07.2013 DIO40.pdf 1.49 MB
Wielodetektorowa czujka TOP-40 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Czujki IK-E319-001_IC 03.2017_TOP-40.pdf 1.8 MB
Czujka ciepła TUP-40 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Czujki IK-E291-001-IIC 07.2013 TUP40.pdf 1.64 MB
Optyczna czujka dymu DOR-40 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Czujki IK-E288-001-IJ 02.2014 DOR40.pdf 1.51 MB
Liniowa czujka dymu DOP-40 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Czujki IK-E272-001-VIIIA 07.2013 DOP40.pdf 1.86 MB
Optyczna czujka dymu DUR-40 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Czujki IK-DUR-40.pdf 1.61 MB
Wielodetektorowa czujka DOT-40 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Czujki IK-E324-001-IE 07.2013 DOT40.pdf 2.19 MB
Autonomiczna optyczna czujka dymu ADR-20R Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Czujki do innych systemów IK-E289-001-IIIL 07.2013 ADR 20R.pdf 2.2 MB
Liniowa czujka dymu DOP-40R Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Czujki do innych systemów IK-E272-002-VA 07.2013 DOP40R.pdf 1.87 MB
Liniowa czujka dymu do różnych systemów DOP-6001R Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Czujki do innych systemów IK-E343-002-IC 07.2013 DOP6001R.pdf 2.22 MB
Autonomiczna optyczna czujka dymu ADR-20N Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Czujki do innych systemów IK-E289-003-IIC 07.2013 ADR-20N.pdf 1.99 MB
Optyczna czujka dymu DUR-40Ex Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Czujki Ex IK-DUR-40Ex.pdf 5.1 MB
Czujka płomienia PUO-35Ex Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Czujki Ex PUO-35Ex, IK-E186-001-IIIG 03.2017.pdf 2.26 MB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Ex Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Czujki Ex IK_E278_001IIID DIO37Ex.pdf 499.74 KB
Czujka płomienia wielopasmowa PPW-40REx Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Czujki Ex IK-E326-001-I.pdf 3.33 MB
Uniwersalna czujka ciepła TUN-38Ex Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Czujki Ex IK-E280-001-IIIE 10.2013 TUN-38Ex.pdf 1.67 MB
Transmiter serwisowy GSM TSG-1 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Osprzęt IK-E350-001a TSG1.pdf 1.17 MB
Sygnalizatory informacyjne SE-1 i SW-1 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Osprzęt IK-E333-001-IB 07.2011 SW1 SE1.pdf 826.36 KB
Przyciski sterujące gaszeniem PU-61, PD-61, PW-61 i PB-61 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Osprzęt IK-E329-001-IH 07.2013 PU61 PW61.pdf 2.15 MB
Osłona przeciwwietrzna OP-40 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Osprzęt IK-E298-001-IC_04.2008.pdf 395.84 KB
Wskaźnik zadziałania WZ-31 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Osprzęt IK-E334_IB_08012013 WZ31.pdf 1.47 MB
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-63 i ROP-63H Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Osprzęt IK-E328-001-IID 07.2013 ROP63.pdf 3.34 MB
Gniazdo czujek G-40 Dokumentacje DTR System IGNIS 1000 Osprzęt IK-E287-001 Ed.IIIJ 02.2015 G40 PG40.pdf 2.97 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4500 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej Arkusz_kontroli_poprawności_systemu_4500.zip 16.21 KB
Instrukcja obsługi POLON 4500 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej IO-E316-101 POLON4500.pdf 1.8 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4500 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej ID-E316-001-IIIE 01-2015 POLON4500.pdf 6.59 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej Arkusz_kontroli_poprawności_systemu_4000.zip 96.13 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej ID-E300-001-VH 01-2015 POLON4200.pdf 3.48 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej DTR POLON 4100 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej ID-E342-001-IG 09-2016 POLON4100.pdf 3.6 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej Arkusz_kontroli_poprawności_systemu_4000_1.zip 96.13 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej ID-E270-011-III 01-2015 POLON4900.pdf 5.7 MB
Instrukcja obsługi POLON 4100 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej IO-E342-101 POLON4100.pdf 1.38 MB
Optyczna czujka dymu DUR-4043 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki IK-E306-002-IIIB 07.2013 DUR4043.pdf 1.6 MB
Wielodetektorowa czujka DOT-4046 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki IK-E301-001-IV 07.2016 DOT4046.pdf 1.91 MB
Optyczna czujka dymu DOR-4046 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki IK-E282-001-IIIB 07.2013 DOR4046.pdf 1.53 MB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-4046 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki IK-E281-001-IIIB 07.2013 DIO4046.pdf 1.39 MB
Optyczna czujka dymu DOR-4043 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki IK-E282-002-IIIB 07.2013 DOR4043.pdf 1.53 MB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki IK-E281-002-IIIB 07.2013 DIO4043.pdf 1.39 MB
Liniowa czujka dymu DOP-6001 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki IK-E343-001-IC 07.2013 DOP6001.pdf 2.02 MB
Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DUT-6046 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki IK-E336-001_II 10.2014 DUT6046.pdf 1.84 MB
Wielosensorowa czujka dymu DPR-4046 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki IK-E302-001-IIIE 03.2017_DPR-4046.pdf 499.26 KB
Optyczna, radiowa czujka dymu DUR-4047 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki IK-E315-001-IF 07.2013 DUR4047.pdf 2.27 MB
Wielodetektorowa czujka DPR-4046 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki IK-E302-001-IIID 01.2013 DPR4046.pdf 858.27 KB
Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki IK-E283-001-IIIB 07.2013 TUN4046.pdf 1.62 MB
Wielosensorowa czujka dymu DUO-6046, DUO-6043 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki IK-E360-001_IA 03.2017_DUO-6000.pdf 1.03 MB
Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki IK-E283-002-IIIB 07.2013 TUN4043.pdf 1.65 MB
Adapter czujek radiowych ACR-4001 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki IK-E322-001-IF 07.2013 ACR-4001.pdf 1.96 MB
Optyczna czujka dymu DUR-4046 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki IK-E306-001-IIIB 07.2013 DUR4046.pdf 1.52 MB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Ex Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki Ex IK-E278-001-IIIF 10.2013 DIO-37Ex.pdf 1.39 MB
Uniwersalna czujka ciepła TUN-38Ex Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki Ex IK-E280-001-IIIE 10.2013 TUN-38Ex.pdf 1.67 MB
Optyczna czujka dymu DUR-40Ex Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki Ex IK-E317-002-ID 11.2013 DUR40Ex.pdf 4.82 MB
Czujka płomienia PUO-35Ex Dokumentacje DTR System POLON 4000 Czujki Ex IK-E186-001-IIIE 10.2013 PUO35 PUO35Ex.pdf 2.42 MB
Adapter linii bocznej ADC-4001M Dokumentacje DTR System POLON 4000 Osprzęt IK-E323-001-IE_03.2014 ADC-4001M.pdf 1.31 MB
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH Dokumentacje DTR System POLON 4000 Osprzęt IK-E325-001-IIE 09.2015 ROP4001M.pdf 2.4 MB
Konwerter z PCM-4000 na ModBus RTU CM-180-29 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Osprzęt AN-CM-180-29-1-v1_03.pdf 992.06 KB
Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Osprzęt IK-E303-001-IIIB 07.2013 SAL4001.pdf 1.31 MB
ROP-4007, ROP-4007H IK Dokumentacje DTR System POLON 4000 Osprzęt IK-E352-001-IA 09.2016 ROP4007.pdf 1.79 MB
Element kontrolno-sterujący EKS-4001W (sterowanie 230V) Dokumentacje DTR System POLON 4000 Osprzęt Dokumantacja_EKS-4001W.pdf 873.75 KB
Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Osprzęt ID-E305-001-VIA 02.2015 TSR4000.pdf 5.67 MB
Konwerter z PCM-4000 na BACnet MS/TP CM-182-2 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Osprzęt AN-CM-182-2-1-v1_02.pdf 1.06 MB
Sygnalizatory informacyjne SE-1 i SW-1 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Osprzęt IK-E333-001-IB 07.2011 SW1 SE1.pdf 826.36 KB
Konwecjonalne sygnalizatory akustyczne SAW-6101, SAW-6106 (głosowy) Dokumentacje DTR System POLON 4000 Osprzęt Instrukcja SAW-6101, SAW-6106.pdf 998.46 KB
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 (głosowy) Dokumentacje DTR System POLON 4000 Osprzęt IK-E347-001 SAW6001 6006.pdf 846.97 KB
Element kontrolno-sterujący EKS-4001 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Osprzęt IK-E286-001-IIID 05.2015 EKS-4001.pdf 3.02 MB
Podstawa gniazda PG-40 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Osprzęt G40.PG40.cert_..pdf 900.36 KB
Przyciski sterujące gaszeniem PU-61, PD-61, PW-61 i PB-61 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Osprzęt IK-E329-001-IH 07.2013 PU61 PW61.pdf 2.15 MB
Wielowejściowy element kontrolny EWK-4001 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Osprzęt IK-E308-001-IIIC 05.2015 EWK-4001.doc 2.11 MB
Wielowyjściowy element sterujący EWS-4001 Dokumentacje DTR System POLON 4000 Osprzęt IK-E304-001-IIID 05.2015 EWS-4001.pdf 1.55 MB
Centrala o architekturze rozproszonej POLON 6000 Dokumentacje DTR System POLON 6000 Centrala o architekturze rozproszonej POLON 6000 ID-E332-001-ID 11.2016 POLON6000.pdf 7.55 MB
Instrukcja obsługi POLON 6000 Dokumentacje DTR System POLON 6000 Centrala o architekturze rozproszonej IO-E332-101-I POLON6000.pdf 2.66 MB
Adresowalna wielostanowa wielosensorowa czujka DTC-6046 Dokumentacje DTR System POLON 6000 Czujki IK-E346-001_IA_06.2015.pdf 794.51 KB
Element kontrolny EKS-6400 (4 WE-230V) Dokumentacje DTR System POLON 6000 Liniowe elementy WE/WY IK-E337-001-I 10.2014EKS6000.pdf 1.97 MB
Element kontrolno-sterujący EKS-6044 (4 WE, 4WY) Dokumentacje DTR System POLON 6000 Liniowe elementy WE/WY IK-E337-001-I 10.2014EKS6000.pdf 1.97 MB
EKS-6222P IK Dokumentacje DTR System POLON 6000 Liniowe elementy WE/WY IK-E356-001-1 05.2016EKS6222P.pdf 498.45 KB
Element kontrolno-sterujący EKS-6202 (2 WE-230V, 2 WY) Dokumentacje DTR System POLON 6000 Liniowe elementy WE/WY IK-E337-001-I 10.2014EKS6000.pdf 1.97 MB
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 (głosowy) Dokumentacje DTR System POLON 6000 Sygnalizatory akustyczne adresowalne Instrukcja SAW-6001, SAW-6006..pdf 846.97 KB
Monitor promieniowania gamma PM-1401M Karty katalogowe Aparatura dozymetryczna kk_PM-1401M.pdf 475.8 KB
Wykrywacz kontrabandy PM-1703T Karty katalogowe Aparatura dozymetryczna kk_PM-1703T.pdf 462.82 KB
Monitor wielofunkcyjny PM 1401K Karty katalogowe Aparatura dozymetryczna kk_PM-1401K.pdf 514.82 KB
Zespół radiometryczny ZR-2 Karty katalogowe Aparatura dozymetryczna kk_ZR-2.pdf 580.79 KB
Radiometr uniwersalny RUM-2 Karty katalogowe Aparatura dozymetryczna RUM-2.pdf 470.11 KB
Radiometr RK-100-2 Karty katalogowe Aparatura dozymetryczna kk_RK-100-2_0.pdf 5.93 MB
Radiometr DPO Karty katalogowe Aparatura dozymetryczna kk_DPO.pdf 685.7 KB
Sonda scyntylacyjna SSA-1P Karty katalogowe Sondy kk_SSA1-P.pdf 316.44 KB
Sonda scyntylacyjna uniwersalna SSU-3-2 Karty katalogowe Sondy kk_SSU3_2.pdf 447.72 KB
Sonda scyntylacyjna uniwersalna SSU-3-2 Karty katalogowe Sondy IO-S42-001-II.pdf 532.91 KB
Sonda scyntylacyjna uniwersalna SSU-70-2 Karty katalogowe Sondy kk_SSU70_2.pdf 445.32 KB
Stacjonarne monitory promieniowania do kontroli pojazdów VM-250AG/09Z Karty katalogowe Stacjonarne monitory kk_VM-250-AG-09Z.pdf 1.14 MB
Stacjonarny monitor promieniowania gamma i promieniowania neutronowego PM-703AGN/PM-703AGN-B Karty katalogowe Stacjonarne monitory kk_ PM_703AGN.pdf 930.68 KB
Stacjonarny monitor promieniowania gamma i promieniowania neutronowego PM-703AGN/PM-703AGN-B Karty katalogowe Stacjonarne monitory kk_PM-703AGN-B.pdf 267.27 KB
Stacjonarny monitor promieniowania VM-250AG/VM-250AGN/VM-250AG2N/VM-250AGN-B/VM-250AG2N-B Karty katalogowe Stacjonarne monitory kk_VM-250AG.pdf 289.19 KB
Stacjonarny monitor promieniowania VM-250AG/VM-250AGN/VM-250AG2N/VM-250AGN-B/VM-250AG2N-B Karty katalogowe Stacjonarne monitory kk_VM-250AGN.pdf 286.74 KB
Stacjonarny monitor promieniowania VM-250AG/VM-250AGN/VM-250AG2N/VM-250AGN-B/VM-250AG2N-B Karty katalogowe Stacjonarne monitory kk_VM-250AG2N.pdf 1.09 MB
Stacjonarny monitor promieniowania VM-250AG/VM-250AGN/VM-250AG2N/VM-250AGN-B/VM-250AG2N-B Karty katalogowe Stacjonarne monitory kk_VM-250AGN-B.pdf 293.81 KB
Stacjonarny monitor promieniowania VM-250AG/VM-250AGN/VM-250AG2N/VM-250AGN-B/VM-250AG2N-B Karty katalogowe Stacjonarne monitory kk_VM-250AG2N-B.pdf 294.63 KB
Ręczne przyciski oddymiania PO-61, PO-62 i PO-63 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Centrale sterujące oddymianiem po61k.zip 131.38 KB
Uniwersalna centrala sterująca UCS 4000 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Centrale sterujące oddymianiem ucs4000k.zip 103.14 KB
Uniwersalna centrala sterująca UCS-6000 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Centrale sterujące oddymianiem UCS 6000_2014.pdf 112.37 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1520M Karty katalogowe System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej 1520mk.zip 117.06 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 2040 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej ignis2040kk.zip 75.5 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1030 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej 1030k.zip 111.84 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej 1080k.zip 108.84 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1240 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej 1240k.zip 109.72 KB
Czujka ciepła TUP-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki tup40k.zip 73.69 KB
Czujka płomienia PUO-35 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki puo35exk.zip 77.17 KB
Optyczna czujka dymu DOR-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki dor40k.zip 77.43 KB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki dio40k.zip 75.96 KB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki dur40k.zip 77.51 KB
Liniowa czujka dymu DOP-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki dop40k.zip 100.97 KB
Wielodetektorowa czujka DOT-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki dot40k.zip 82.11 KB
Wielodetektorowa czujka TOP-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki top40k.zip 77.74 KB
Autonomiczna optyczna czujka dymu ADR-20N Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki do innych systemów adr20nk.zip 85.59 KB
Autonomiczna optyczna czujka dymu ADR-20R Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki do innych systemów adr20rk.zip 85.25 KB
Liniowa czujka dymu DOP-40R Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki do innych systemów dop40rk.zip 103.19 KB
Liniowa czujka dymu do różnych systemów DOP-6001R Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki do innych systemów DOP 6001rkk.zip 100.33 KB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Ex Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki Ex dio37exk_1.zip 90.53 KB
Optyczna czujka dymu DUR-40Ex Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki Ex dur40exk_1.zip 85.44 KB
Czujka płomienia PUO-35Ex Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki Ex puo35exk_1.zip 77.17 KB
Uniwersalna czujka ciepła TUN-38Ex Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki Ex tun38exk_1.zip 88.49 KB
Czujka płomienia wielopasmowa PPW-40REx Karty katalogowe System IGNIS 1000 Czujki Ex PPW-40REX.pdf 542.6 KB
Gniazdo czujek G-33 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Osprzęt g33k.zip 85.12 KB
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-63 i ROP-63H Karty katalogowe System IGNIS 1000 Osprzęt rop63k.zip 116.58 KB
Gniazdo czujek G-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Osprzęt g40k.zip 104.01 KB
Wskaźnik zadziałania WZ-31 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Osprzęt wz31k.zip 61.32 KB
Osłona przeciwwietrzna OP-40 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Osprzęt op40k.zip 79.56 KB
Transmiter serwisowy GSM TSG-1 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Osprzęt tsg1k.zip 71.21 KB
Przyciski sterujące gaszeniem PU-61, PD-61, PW-61 i PB-61 Karty katalogowe System IGNIS 1000 Osprzęt pu61k_1.zip 106.19 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4500 Karty katalogowe System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej 4500k.zip 127.62 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100 Karty katalogowe System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej 4100k.zip 143.15 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 Karty katalogowe System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej 4200k.zip 167.46 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 Karty katalogowe System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej 4900k.zip 167.08 KB
Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DUT-6046 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki dut6046k.zip 85.66 KB
Adapter czujek radiowych ACR-4001 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki zcr4001k.zip 91.79 KB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki dio4043k.zip 80.55 KB
Optyczna czujka dymu DOR-4046 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki kkDOR-4046.pdf 616.47 KB
Optyczna, radiowa czujka dymu DUR-4047 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki zcr4001k.zip 91.79 KB
Optyczna czujka dymu DOR-4043 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki dor4043k.zip 80.17 KB
Wielodetektorowa czujka DOT-4046 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki kkDOT-4046.pdf 633.01 KB
Liniowa czujka dymu DOP-6001 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki DOP 6001kk.zip 139.2 KB
Optyczna czujka dymu DUR-4043 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki dur4043k.zip 81.18 KB
Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki kkTUN-4046.pdf 608.94 KB
DUO-6046, DUO-6043 karta katologowa Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki kk DUO-6000c.pdf 1.3 MB
Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki tun4043k.zip 76.64 KB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-4046 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki dio4046k.zip 81 KB
Optyczna czujka dymu DUR-4046 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki dur4046k.zip 81.52 KB
Wielodetektorowa czujka DPR-4046 Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki dpr4046k.zip 82 KB
Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Ex Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki Ex dio37exk.zip 90.53 KB
Optyczna czujka dymu DUR-40Ex Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki Ex dur40exk.zip 85.44 KB
Czujka płomienia PUO-35Ex Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki Ex puo35exk.zip 77.17 KB
Uniwersalna czujka ciepła TUN-38Ex Karty katalogowe System POLON 4000 Czujki Ex tun38exk.zip 88.49 KB
EKS-6222P karta katalogowa Karty katalogowe System POLON 4000 Liniowe elementy WE/WY karta katalogowa EKS-6222P-3.pdf 132.25 KB
Przyciski sterujące gaszeniem PU-61, PD-61, PW-61 i PB-61 Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt pu61k.zip 106.19 KB
Adapter linii bocznej ADC-4001M Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt adc4001mk.zip 71.95 KB
Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000 Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt tsr4000k.zip 97.87 KB
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt rop4001mk.zip 99.6 KB
ROP-4007, ROP-4007H karta katalogowa Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt karta katalogowa ROP-4007-2.pdf 114.69 KB
Konwerter CM-180-29 Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt konwerter_kk.zip 96.41 KB
Element kontrolno-sterujący EKS-4001 Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt eks4001k.zip 86.53 KB
Element kontrolno-sterujący EKS-4001W (sterowanie 230V) Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt karta katalogowa EKS-4001W.pdf 92.1 KB
Wielowyjściowy element sterujący EWS-4001 Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt ews4001k.zip 114.21 KB
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 (głosowy) Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt karta_katalogowa_SAW-6001-6006.pdf 1.07 MB
Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt kkSAL-4001.pdf 605.27 KB
Wielowejściowy element kontrolny EWK-4001 Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt ewk4001k.zip 108.97 KB
Pojemnik akumulatorów PAR-4800 Karty katalogowe System POLON 4000 Osprzęt par4000k.zip 62.03 KB
Centrala o architekturze rozproszonej POLON 6000 Karty katalogowe System POLON 6000 Centrala o architekturze rozproszonej karta kat.POLON 6000.pdf 681.91 KB
Adresowalna wielostanowa wielosensorowa czujka DTC-6046 Karty katalogowe System POLON 6000 Czujki karta katalogowa DTC-6046.pdf 108.76 KB
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001, SAW-6006 (głosowy) Karty katalogowe System POLON 6000 Sygnalizatory akustyczne adresowalne karta_katalogowa_SAW-6001-6006..pdf 1.07 MB
Katalog Katalog katalog_2016_polski.pdf 8.05 MB
Uniwersalna centrala sterująca UCS-6000 Oprogramowanie wspomagające Centrale sterujące oddymianiem UCSKonfigurator-setupv2.04.exe 26.94 MB
Radiometr RK-100-2 Oprogramowanie wspomagające Aparatura dozymetryczna rk100.zip 6.83 MB
Monitor promieniowania gamma PM-1401M Oprogramowanie wspomagające Aparatura dozymetryczna PM1401M.zip 19.4 MB
Radiometr uniwersalny RUM-2 Oprogramowanie wspomagające Aparatura dozymetryczna RUM2 wersja 1.3.1.1 16 02 2015.zip 71.99 MB
Uniwersalna centrala sterująca UCS-6000 Oprogramowanie wspomagające System IGNIS 1000 Centrale sterujące oddymianiem Sterownik_portu_USB_UCS.zip 1.76 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1520M Oprogramowanie wspomagające System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej winignis18_1520.zip 297.86 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 2040 Oprogramowanie wspomagające System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej ignis2040pamiec.zip 7.8 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1030 Oprogramowanie wspomagające System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej winignis18.zip 297.86 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 Oprogramowanie wspomagające System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej winignis18_1080.zip 297.86 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1240 Oprogramowanie wspomagające System IGNIS 1000 Centrale sygnalizacji pożarowej winignis18_1240.zip 297.86 KB
Czujka płomienia wielopasmowa PPW-40REx Oprogramowanie wspomagające System IGNIS 1000 Czujki Ex KomunikacjaZCzujka_trim_06082014.exe 56.5 KB
Transmiter serwisowy GSM TSG-1 Oprogramowanie wspomagające System IGNIS 1000 Osprzęt PolonGSM_v1.0.zip 5.44 MB
Transmiter serwisowy GSM TSG-1 Oprogramowanie wspomagające System IGNIS 1000 Osprzęt Sterowniki TSG.zip 25.03 MB
Transmiter serwisowy GSM TSG-1 Oprogramowanie wspomagające System IGNIS 1000 Osprzęt PolonGSM_v1.1.zip 5.44 MB
Transmiter serwisowy GSM TSG-1 Oprogramowanie wspomagające System IGNIS 1000 Osprzęt PolonGSM_v 1.2.zip 5.45 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100 Oprogramowanie wspomagające System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej Sterownik_portu_USB.zip 1.76 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 Oprogramowanie wspomagające System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej Sterownik_portu_USB_4200.zip 1.76 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 Oprogramowanie wspomagające System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej Arkusz_kontroli_poprawności_systemu_4000 nowy_beta.xls 110 KB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 Oprogramowanie wspomagające System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej Sterownik_portu_USB_4900.zip 1.76 MB
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 Oprogramowanie wspomagające System POLON 4000 Centrale sygnalizacji pożarowej Arkusz_kontroli_poprawności_systemu_4000 nowy_beta_1.xls 110 KB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. • Zasady użytkowania