XXIII Ogólnopolskie Warsztaty „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP ’2015”

Początek września to tradycyjnie już czas, w którym na Ogólnopolskich Warsztatach „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP” spotykają się specjaliści z szeroko rozumianej branży zabezpieczeń. W tym roku, już po raz drugi, gościnne progi GrandHotelu „TIFFI” w Iławie przyjęły blisko trzystu uczestników tej imprezy.

Nowoczesne budynki, o bardzo złożonym projekcie architektonicznym, wymagają zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem. Wiąże się z tym intensywne wykorzystanie urządzeń automatyki pożarowej. Coraz częściej zdarza się, że w instalacjach sygnalizacji pożarowej liczba wyjść sterujących i wejść kontrolnych obsługujących urządzenia zabezpieczające przewyższają liczbę punktów dozorowych. Wymusza to przewidywanie i zaprojektowanie bardzo złożonych scenariuszy rozwoju zdarzeń, a także opracowania metod i procedur, pozwalających na praktyczne zweryfikowanie przyjętych zobowiązań.

Podczas tegorocznej edycji Warsztatów, której tematem przewodnim były:
„Systemy sygnalizacji i automatyki pożarowej a scenariusze rozwoju zdarzeń w czasie pożaru” wygłoszono następujące referaty:
„Znaczenie scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru dla ochrony przeciwpożarowej obiektu” – Ryszard Małolepszy, Izba Rzeczoznawców SITP Warszawa;
„System monitoringu pożarowego w kraju – analiza przyczyn powstawania pożarów” – Konrad Leszczuk, Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP Warszawa;
„Normy zharmonizowane dla systemów sygnalizacji pożarowej, opracowywane przez CEN/TC 72” – Grzegorz Mroczko, CNBOP-PIB Józefów k/Otwocka;
„Wpływ organizacji alarmowania centrali sygnalizacji pożarowej na realizację scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru” – Jerzy Ciszewski, IBP NODEX Warszawa;
„Techniczne systemy zabezpieczeń w obiekcie a ewakuacja ludzi” – Mariusz Sobecki, SITP Legnica;
„Odbiory techniczne instalacji – metody oceny skuteczności działania systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie” – Grzegorz Krajewski, ITB Warszawa.

Inżynierowie Wsparcia Technicznego POLON-ALFA – Krzysztof Marchlewski i Mariusz Radoszewski przedstawili również „Przykłady realizacji scenariuszy rozwoju zdarzeń w oparciu o system POLON 6000”. Prezentacja ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i przyczyniła się do interesującej dyskusji.

Jak co roku, wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali materiały promocyjne oraz wydawnictwo, w którym znalazły się prezentowane referaty.

Uroczystą kolację pierwszego dnia uświetnił niepowtarzalny kwartet smyczkowy Obssesion oraz doskonale znający wyroby POLON-ALFA Jerzy Kryszak. Drugiego dnia, po intensywnym i owocnym czasie poświęconym merytorycznej części spotkania, przyszedł również czas na zabawę integracyjną. Uczestnicy Warsztatów, podzieleni na drużyny, wykazali się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością, a stworzone pojazdy – katapulty wzbudziły ogólny zachwyt i podziw.

XXIII Ogólnopolskie Warsztaty „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP ‘2015” przeszły do historii, ale już dziś – ZAPRASZAMY ZA ROK!

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania