XXII Ogólnopolskie Warsztaty „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP 2014”

W dniach 18 – 20 września br. w GrandHotelu „TIFFI” w Iławie firma Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zorganizowała XXII Ogólnopolskie Warsztaty „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP 2014”.

Wiodącą tematyką tegorocznych warsztatów była: „Rola central sygnalizacji pożarowej w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego”. Impreza zgromadziła blisko trzystu uczestników, którzy z uwagą wysłuchali wszystkich referatów i prezentacji.

Podczas Warsztatów inżynierowie wsparcia technicznego z firmy Polon-Alfa zaprezentowali system sygnalizacji pożarowej POLON 6000, który jest całkowicie nowatorskim rozwiązaniem sposobu wykrywania pożaru i współpracy z automatyką bezpieczeństwa budynku. W trakcie warsztatów uczestnicy mogli poznać także inne zagadnienia, związane z realizacją złożonych scenariuszy pożarowych, zapewnieniem ciągłości zasilania w warunkach pożaru i zagwarantowaniem odporności systemu na potencjalne zakłócenia.  Do prezentacji w/w problematyki zaprosiliśmy znanych w całym kraju specjalistów, którzy wygłosili następujące referaty:

„Decyzyjna rola CSP w pożarowych instalacjach bezpieczeństwa” – Jerzy Ciszewski, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego „NODEX”, Warszawa;

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru”Ryszard Małolepszy, Izba Rzeczoznawców SITP, Warszawa;

„Wpływ zakłóceń na jakość pracy systemu sygnalizacji pożarowej” – Artur Cudowski, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa;

„Zasilanie i okablowanie urządzeń przeciwpożarowych – architektura rozproszona”  – Edward Skiepko, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa;

„Zmiany w krajowym systemie oceny wyrobów budowlanych służących do ochrony przeciwpożarowej” Jacek Zboina, Grzegorz Mroczko, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej-Państwowy Instytut Badawczy, Józefów

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały z prezentowanymi referatami; trzecią już edycję Poradnika Projektanta „Urządzenia Sygnalizacji Pożarowej IGNIS 1000/2000 i POLON 4000 w projektach instalacji” oraz pierwszą edycję Poradnika Projektanta „Urządzenia Sygnalizacji Pożarowej POLON 6000 w projektach instalacji”.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania