WARSZTATY SAP '2019

XXVII Ogólnopolskie Warsztaty „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP ’2019”

Miesiąc wrzesień, Klientom firmy POLON-ALFA S.A., od wielu lat kojarzy się z największym i najważniejszym wydarzeniem w branży zabezpieczeń. Ogólnopolskie Warsztaty „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP”, kolejny raz utrzymane w formule czterodniowej, zgromadziły w tym roku rekordową liczbę 450 uczestników. Nasi Goście mieli przyjemność korzystać z uroków kompleksu pałacowego oraz obiektów hotelu Folwark, położonych nad malowniczą rzeką Liwiec w Łochowie. Projektanci, rzeczoznawcy, instalatorzy, konserwatorzy oraz pozostałe osoby związane z ochroną przeciwpożarową z zaangażowaniem uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez specjalistów naszej branży oraz czynnie brali udział w konsultacjach .

Tegoroczny temat przewodni „DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO” pozwolił nam zaprosić prelegentów, którzy zaprezentowali następujące referaty:

Mariusz Sobecki, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – „Błędy w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego na różnych etapach realizacji”

Dariusz Ratajczak, niezależny ekspert – „Scenariusze pożarowe a bezpieczeństwo budynków”

Piotr Smardz, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – „Wyzwania ochrony przeciwpożarowej we współczesnych obiektach produkcyjnych i magazynowych”

Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska – „Zmiany w wytycznych projektowania instalacji do odprowadzania dymu i ciepła z obiektów”

Robert Kuczkowski, PZU LAB, Politechnika Łódzka – „Wytyczne ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia obiektów od ryzyka powstania pożaru  - przyczyny odmowy ubezpieczeń”

Ryszard Stępkowski, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – „Integracja systemów bezpieczeństwa w budynkach wysokich i wysokościowych. Wpływ na ochronę przeciwpożarową obiektu”

Artur Litwin, SITP o. zachodniopomorski – „Problemy związane z bezpieczną ewakuacją obiektu w czasie pożaru – studium przypadku”.

Mariusz Radoszewski, menedżer inżynierów wsparcia technicznego POLON-ALFA S.A., przedstawił nowości w ofercie firmy:

- Centralę Automatycznego Gaszenia IGNIS 2500,

- Pożarowy Zasilacz Buforowy PZB 6000, 

- Konwencjonalne i adresowalne Sygnalizatory Akustyczno-Optyczne SAB-6000,

oraz Adapter Komunikacji Cyfrowej AKC-6000.

Patryk Sawicki, konstruktor – programista POLON-ALFA S.A. omówił w szczegółowy sposób POLON STUDIO – nowe oprogramowanie wspomagające, które służy do konfiguracji, kompletacji w weryfikacji ustawień  systemu POLON 6000.

Niezmiernie miło było słyszeć opinie nt. profesjonalnego przygotowania warsztatów, wysokiego poziomu merytorycznego oraz wspaniałej atmosfery towarzyszącej wszystkim uczestnikom, zarówno podczas wykładów, rozmów kuluarowych oraz zajęć integracyjnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i oczywiście, już dziś, zapraszamy za rok.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania