POLON-ALFA S.A. – zmiana formy prawnej

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że w dniu 1 marca 2018 r. nastąpiło przekształcenie Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w POLON-ALFA Spółkę Akcyjną.
 
Aktualne dane:
POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz,
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000718974,
NIP 554 03 11 901, REGON 091193376, GIOŚ - E0001218W,
Kapitał zakładowy 520 650,00 zł (wpłacony w całości)
 
Zmiana przez Spółkę formy prawnej prowadzonej działalności pozostaje bez wpływu na zasady i warunki współpracy z wszystkimi naszymi Partnerami i Klientami.
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania