POLON 6000 nowatorski system sygnalizacji pożarowej – centrale o architekturze rozproszonej

Współczesne systemy bezpieczeństwa w obiektach ulegają ciągłym zmianom. Użytkownicy oczekują, by były one „elastyczne”, przyjazne w obsłudze, a jednocześnie możliwe było swobodne konfigurowanie i programowanie.

Wszystkie wyżej wymienione wymagania spełnia wprowadzony właśnie do produkcji system sygnalizacji pożarowej POLON 6000. Jest on jakościowo nowym, bardzo zaawansowanym technicznie systemem wykrywania i alarmowania, zarówno w skali swoich możliwości, jak i architektury.

Centrala POLON 6000, poprzez czujki pożarowe, wykrywa zagrożenie, weryfikuje napływające informacje, realizuje zaprogramowany scenariusz zdarzeń, wypracowuje decyzje i steruje innymi systemami bezpieczeństwa, takimi jak np. oddymianie, ewakuacja     i automatyczne gaszenie.

Nowe centrale o architekturze rozproszonej i nowy szereg elementów liniowych serii 6000 (czujek pożarowych, elementów kontrolno-sterujących i sygnalizatorów akustycznych) sprawiają, że tworzony system może posiadać aż do 99 tysięcy elementów. Możliwe jest również łączenie rozproszonych elementów systemu w rozległą sieć – ponad 25 milionów adresowalnych elementów.

System POLON 6000 może chronić średnie, duże i bardzo rozległe obiekty. Nadaje się do stosowania w instalacjach bezpieczeństwa inteligentnych budynków – z dużą liczbą współpracujących urządzeń automatyki pożarowej. Może zostać łatwo zintegrowany z wieloma istniejącymi na rynku systemami zarządzania bezpieczeństwem obiektu, a ze względu na swoje szczególne cechy – pozwala optymalnie dopasować liczbę niezbędnych urządzeń do chronionego obiektu.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania